Evenementen en

Publicaties

Evenementen en

Publicaties

Eventementen

Rondetafeldiscussie “Ontdekken en openbaar maken in internationale arbitrage”

Op 4 april 2019 namen verschillende advocaten, arbiters en diplomaten deel aan de HCLA-rondetafelbespreking over de implicaties van gegevensprivacy en autoriteit bij de openbaarmaking van documenten bij grensoverschrijdende geschillenbeslechting.
Deelnemers bespraken een aantal kwesties, waaronder voorrechten en openbaarmaking, EU-algemene verordening gegevensbescherming, ontdekking en openbaarmaking in internationale arbitrage.

8e HCLA-rondetafelconferentie “Bewijs verzamelen in internationale rechtszaken”

Verschillende bekende internationale advocaten, arbiters en senior diplomaten namen deel aan de HCLA-rondetafel over het verzamelen van bewijsmateriaal in internationale rechtszaken die plaatsvond op 1 november 2018. Edward Russo, officier van justitie voor oorlogsmisdaden, was de hoofdspreker.
De presentatie van de heer Russo had betrekking op een reeks onderwerpen, waaronder de vroege verzameling van bewijsmateriaal, de methoden voor het verzamelen van bewijsmateriaal, onderzoeksplanning en het samenwerkingsmechanisme van de staat voor het verzamelen van bewijsmateriaal. Zijn presentatie gevolgd door vragen en opmerkingen van deelnemers.5e sessie geavanceerde training “Law & Management: onderhandelen, bemiddeling en conflictoplossing”

Verschillende hoogleraren en senior internationale advocaten namen deel aan het gezamenlijke programma van HCLA en THUAS dat eindigde op 2 februari 2018.
Deelnemers namen deel aan verschillende workshops en werden georganiseerd door internationale en EU-organisaties zoals; MICT, ICC, Eurojust, HCCH, PCA (Peace Palace).
Samenvatting van activiteiten en onderwerpen in het programma:
1- Bemiddeling en belangenbehartiging – Een vergelijkende studie van het Amerikaanse systeem en internationale jurisprudentie
2- Individuele branding (advocaten) op de internationale markt
3. Innoveren en kansen
4. Onderhandelingstechnieken, praktische strategieën en juridische kaders
5. MICT
6. ICC
7. EUROJUST
8. HCCH en opstelling van internationale conventies – bemiddeling in internationaal privaatrecht
9. Internationale arbitrage – Investerings- en handelszaken (PCA)
10. Zaakbeheer (hoorzitting) voor internationale hoven en rechtbanken
11. Jaarlijks lidmaatschap van de Peace Palace Library

Gevorderde training “Economisch management en internationaal ondernemingsrecht”

Een geselecteerde groep advocaten en bedrijfseigenaren heeft van 4-12 september deelgenomen aan de Advanced Training Course “Economic Management & International Business Law” in Nederland, België en Frankrijk.
Het programma werd mede georganiseerd door HCLA en de Haagse Hogeschool. Meer dan 22 senior advocaten en bedrijfseigenaren namen deel aan het programma, dat deel uitmaakt van het mandaat van HCLA om de juridische kennis wereldwijd te verbeteren.

Gezamenlijke voortgezette opleiding “Nationale rechtbanken en de internationale rechtsstaat”

Het Haagse Centrum voor Recht en Arbitrage en Het Grotius Centrum voor Internationale Rechtswetenschappen van de Universiteit Leiden organiseerden een gezamenlijke voortgezette opleiding “Nationale rechtbanken en de internationale rechtsstaat”.
Een groep hooggeplaatste rechters en officieren van justitie nam deel aan het programma, dat plaatsvond van 1 tot 5 februari 2016 in Den Haag.
Tijdens de cursus hebben verschillende academische en internationale toplezingen lezingen gegeven voor de deelnemers.Conferentie “Iran Petroleum Contracts and Investment Opportunities”

Conferentie over Iran Petroleumcontracten en investeringsmogelijkheden, mede georganiseerd door het Haags Centrum voor Recht en Arbitrage (HCAL), het Europees Instituut voor Recht en Bedrijfsleven (EILB) en de Nederlandse Raad voor Handelsbevordering (NCH), werd deze woensdag gehouden, 9 maart in de vergaderruimte Sevilla en Bilbao van het World Trade Center.
Meer dan 50 Europese bedrijven en ondernemers namen deel aan het evenement dat de deelname van een delegatie van deskundigen op het gebied van olie en gas verwelkomde.
De top werd afgesloten met een Q & A-sessie, waarna de deelnemers de gelegenheid kregen voor een 1 op 1 consultatiesessie met de experts.De zakelijke kansen

De Business Opportunities Summit, georganiseerd door HCLA, het European Institute of Law and Business (EILB) en de Netherlands Council for Trade Promotion (NCH), is vandaag van start gegaan in Den Haag met de deelname van meer dan 150 afgevaardigden uit Iran, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland.
Het evenement begon met een algemene sessie, waarin de organisatoren en enkele Iraanse functionarissen hun toespraak hielden over de mogelijkheden voor het bevorderen van zakelijke relaties tussen Iran en de Europese Unie.

November 2015 Multijurisdictionele rechtszaken

Als onderdeel van haar gespecialiseerde programma gericht op juridische training van experts, organiseerde HCLA op 9 november 2015 een workshop getiteld “Multijurisdictional Proces- en arbitrageprocedures”.
Het doel van de HCLA-workshop was het bieden van intensieve basisopleiding van praktische aard voor partijvertegenwoordigers in internationale geschillen en arbitrage. Het format van de workshop bestond uit presentaties door de instructeurs en discussie tussen deelnemers en docenten.
Programma en lezingen:

  • De kunst van internationale onderhandelingen: manieren om te houden
  • Geschillen buiten rechte
  • Algemene regels of internationale principes
  • Criminele procedure
  • Procedure voor arbitrage en arbitrage
  • Algemene discussie


het boek getiteld “Economische sancties onder internationaal recht – Unilateralisme, multilateralisme, legitimiteit en gevolgen”

Na maanden van intensief werk heeft HCLA eindelijk het boek getiteld “Economische sancties onder internationaal recht – Unilateralisme, multilateralisme, legitimiteit en gevolgen” gepubliceerd.
Het boek is een verzameling artikelen in 14 hoofdstukken, geschreven door een groep van 18 juristen en wetenschappers.
Springer-redactie en T.M.C. Asser Instituut heeft samengewerkt met HCLA voor de realisatie van dit project.Symposium over “Unilaterale sancties en internationaal recht: opvattingen over legitimiteit en gevolgen”

Als onderdeel van haar inspanningen om het bewustzijn te vergroten van internationale juridische kwesties die van invloed zijn op de rechten van personen, bedrijven en overheden, organiseerde HCLA op 11 juli 2013 in samenwerking met de Doshisha University Graduate School of Global Studies (Japan) het volgende evenement : “Symposium over unilaterale sancties en internationaal recht: opvattingen over legitimiteit en gevolgen”.
Om internationale vrede, welvaart en menselijke waardigheid te handhaven, is er geen alternatief voor internationale samenwerking. De stelling dat economische sancties een legitiem middel zijn om internationale vrede en welvaart te bereiken, is controversieel. Hoewel belangrijke ontwikkelingen

Publicaties

Publicaties

economic-sanctions-under-international-law

Economische Sancties onder Internationaal Recht

Redactie: Marossi, Ali Z., Bassett, Marisa R. (Eds.)

Onder toezicht van een groep internationaal gerenommeerde wetenschappers van internationaal recht, verzamelt dit boek bijdragen van enkele vooraanstaande experts. Het boek zou een baanbrekend karakter moeten hebben onderzoek naar de grenzen van economische sancties op grond van het internationale recht, inclusief verantwoordingsmechanismen die kunnen bestaan wanneer sancties te ver gaan. De auteurs leveren nieuwe en belangrijke bijdragen over hoe bestaande juridische structuren kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat economische sancties binnen een rechtsorde blijven, wanneer er lacunes in de wet zijn.

economic-sanctions-under-international-law

Economische Sancties onder Internationaal Recht

Redactie: Marossi, Ali Z., Bassett, Marisa R. (Eds.)

Onder toezicht van een groep internationaal gerenommeerde wetenschappers van internationaal recht, verzamelt dit boek bijdragen van enkele vooraanstaande experts. Het boek zou een baanbrekend karakter moeten hebben onderzoek naar de grenzen van economische sancties op grond van het internationale recht, inclusief verantwoordingsmechanismen die kunnen bestaan wanneer sancties te ver gaan. De auteurs leveren nieuwe en belangrijke bijdragen over hoe bestaande juridische structuren kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat economische sancties binnen een rechtsorde blijven, wanneer er lacunes in de wet zijn.

De recensenten erkenden dit werk als een waardevolle referentie voor onderzoekers en praktijkmensen in het internationale recht, met name degenen die betrokken zijn bij internationaal economisch recht, internationaal publiekrecht en internationale geschillenbeslechting.