Diensten

HCLA gelooft sterk in de effectiviteit van Alternative Dispute Resolution (ADR). Als gevolg hiervan heeft het een elitegroep gevormd die zich richt op het bieden van bemiddelings- en arbitragediensten aan klanten over de hele wereld.

Het mandaat van deze groep is om bedrijven en overheden diensten voor geschillenbeslechting te bieden, waaronder strategieën voor conflictoplossing, precontentieuze onderhandelingen, selectie van arbiters en case management.

Leden van de elite-groep hebben talloze ervaring opgedaan in tal van arbitrageprocedures en zaken bij:

 • Zurich Chamber of Commerce, Switzerland
 • London Court of International Arbitration (LCIA), UK Hong Kong
 • International Arbitration Center, Hong Kong
 • Singapore International Arbitration Centre,
 • International Court of Arbitration (ICC), Paris
 • Netherlands Arbitration Institute, The Netherlands
 • MPC Arbitration
 • Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Switzerland

Onderwijsprogramma's

In samenwerking met de toonaangevende universiteiten in de EU, internationale en regionale instellingen biedt HCLA geavanceerde trainingen aan.

Met HCLA-cursussen kunnen overheidsfunctionarissen, rechters, bedrijfseigenaren, CEO’s en internationale advocaten meer vertrouwd raken met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van internationaal recht, onderhandelingen, strategieën voor conflictoplossing, bedrijfsbeheer om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

HCLA-cursussen bieden interactieve educatieve sessies, workshops en studiereizen op verschillende gebieden, waaronder:

 1. Mediation en arbitrage
 2. Onderhandelingsvaardigheden
 3. Opstellen van internationale contracten
 4. Naleving van AML en sancties
 5. Passende aanpak voor de beslechting van geschillen
icon-legal

Juridische Diensten

HCLA-leden passen hun expertise in wetgeving, internationale zakelijke en culturele normen toe ten behoeve van klanten om advies aan te bieden op het gebied van:

 • Internationale handels- en investeringscontracten:
  HCAL helpt zijn klanten bij het bereiken van hun doelen en hun verplichtingen in internationale transacties, evenals grensoverschrijdende joint venture, FDI, partnerschapsovereenkomsten, EPCF-overeenkomsten, inkoopcontracten en juridische strategieën voor zakelijke activiteiten.
 • Due diligence en naleving:
  Deze service bevat een scala aan juridische diensten, zoals Customer Due Diligence Check, Legal Compliance Management, Taxation, AML & Sanctions Compliance, arbeids- en milieuregels en -voorschriften, evenals risicoanalyses.
 • Onderhandelingen:
  Het onderhandelingsproces is een leerboek en een kanaal om ideeën uit te wisselen en de weg vrij te maken voor verdere samenwerkingen. Onderhandelingen vinden plaats in bijna alle aspecten van ons leven, inclusief het persoonlijke leven, het sluiten van overeenkomsten, het oplossen van zakelijke geschillen, samenwerking en onderhandelingen. In een zakelijk tijdperk vereisen onderhandelingen echter veel onderzoek en voorbereiding. HCLA-team ondersteunt zijn klant door alle onderhandelingstechnieken en strategieën toe te passen zoals; planning en voorbereiding, openingsbespreking, onderhandelingen, beheer van de slotfase van de onderhandelingen, enz.
 • Litigation:
  Procesvoering omvat het voorbereiden van zaken en het beheren van zaken, contractbreuk en het indienen of verdedigen van juridische claims bij lokale rechtbanken of internationale arbitrage.
 • EU-wetgeving:
  HCLA biedt juridische diensten en zaakbeheer bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ), registreert bedrijven onder EU-recht, voert gerechtelijke procedures bij Europese nationale rechtbanken, stelt arbeidsovereenkomsten op en voert zakelijke transacties uit op basis van Europees contractenrecht.
 • Intellectueel eigendomsrecht:
  Deze service omvat handelsmerken, auteursrechten en handhaving van intellectueel eigendom.
 • Sportrecht en arbitrage:
  HCLA-netwerk biedt haar klanten juridisch advies over sportgerelateerde kwesties en vertegenwoordigt klanten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS / CAS), de FIFA Player’s Status Committee and Dispute Settlement Chamber, FIFA Disciplinary Commission en FIFA Ethics Committee.