مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

میانجی گری و داوری

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با اعتقادی راسخ بر کارآمدی روش‌های جایگزین حلّ‌وفصل اختلافات، بخش ویژه‌ای برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری به مخاطبانش در سراسر جهان تأسیس نموده‌است.

education-transparent

برنامه‌های آموزشی

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با مشارکت دانشگاه‌های برجسته اروپایی و نیز در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دوره‌های آموزشی پیشرفته‌ای را برگزار میکند.

خدمات حقوقی

متخصصان و مشاوران مرکز حقوقی و داوری لاهه، با به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود در شاخه‌های مختلف حقوق، تجارت بین‌الملل و نیز با در نظر گرفتن عرف‌های فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و قرادادی لازم در حوزه‌های مختلف ارائه میدهند

اخبار

Mediation Facilities for Arbitration Centres and Chambers of Commerce

Capitalizing on the HCLA’s excellent track record in hosting and conducting mediation sessions and its logistical facilities in Europe, the …

The HCLA’s Mediation Center Latest Upgrade: New Rules of Procedure

Building on its extensive track record and network of professionals, logistical resources, and venues in several EU capitals, the HCLA …

legal services

HCLA “Law & Business-Database” for Eurasia

As part of the project “Cross-Border Cases: Optimizing Business, Minimizing Disputes”, the HCLA network in association with renowned national and …