مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

میانجی گری و داوری

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با اعتقادی راسخ بر کارآمدی روش‌های جایگزین حلّ‌وفصل اختلافات، بخش ویژه‌ای برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری به مخاطبانش در سراسر جهان تأسیس نموده‌است.

education-transparent

برنامه‌های آموزشی

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با مشارکت دانشگاه‌های برجسته اروپایی و نیز در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دوره‌های آموزشی پیشرفته‌ای را برگزار میکند.

خدمات حقوقی

متخصصان و مشاوران مرکز حقوقی و داوری لاهه، با به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود در شاخه‌های مختلف حقوق، تجارت بین‌الملل و نیز با در نظر گرفتن عرف‌های فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و قرادادی لازم در حوزه‌های مختلف ارائه میدهند

اخبار

Call for Cooperation: HCLA Program on Health Law and Cross-Border Transactions

Given the HCLA’s commitment to expanding its professional legal and educational services and the very encouraging feedback from academics, government …

Health Law and Cross-Border Transactions

In recent years, the HCLA, in collaboration with leading European universities, chambers of commerce, and bar associations, has organized several …

Mediation Facilities for Arbitration Centres and Chambers of Commerce

Capitalizing on the HCLA’s excellent track record in hosting and conducting mediation sessions and its logistical facilities in Europe, the …