مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

مرکز حقوقی و داوری لاهه

شبکه‌ای جهانی از حقوقدانان

میانجی گری و داوری

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با اعتقادی راسخ بر کارآمدی روش‌های جایگزین حلّ‌وفصل اختلافات، بخش ویژه‌ای برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری به مخاطبانش در سراسر جهان تأسیس نموده‌است.

education-transparent

برنامه‌های آموزشی

مرکز حقوقی و داوری لاهه، با مشارکت دانشگاه‌های برجسته اروپایی و نیز در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دوره‌های آموزشی پیشرفته‌ای را برگزار میکند.

خدمات حقوقی

متخصصان و مشاوران مرکز حقوقی و داوری لاهه، با به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود در شاخه‌های مختلف حقوق، تجارت بین‌الملل و نیز با در نظر گرفتن عرف‌های فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و قرادادی لازم در حوزه‌های مختلف ارائه میدهند

اخبار

Mediation Gains Momentum in Cross-Border Business Disputes

The “Singapore Convention on Mediation”, which was adopted on 20 December 2018 and opened for signature on 7 August 2019, …

Be Aware of Misleading and Confusing Trade Names

The HCLA has received several questions about individuals or paper companies, mainly from Non-EU countries, that use confusing and remarkably …

Misleading and Confusing Names used by Certain Companies

The HCLA has received several enquiries concerning some companies that use confusing and remarkably similar names to HCLA and claim …